İletişim Bilgileri

TÜRKİYE

Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi
7. Sokak No:4 Tuzla/İstanbul

0(216) 593 38 68

info@iljin.com.tr

umutide@iljin.com.tr

0(216) 593 38 67

Çalışma Saatleri
Pazartesi : 07:30 - 18:00 Cuma

ÇİN

TIAN JIN SONG WON ELECTRONIC CO.,LTD

INDUSTRIAL FUNCTIONAL AREA,DA TANG TOWN, BAO DI DISTRICT,TIAN JIN CITY ,CHINA

0086-22-2965-8457

POSTA KODU: 301813

TAİLAND

IL JIN ELECTRONİCS (THAILAND) CO.,LTD.

82/03 M003.TAMBON, MAENAMKU, AMPUR PLUAKDAENG, RAYONG ,THAILAND

+66-38-606574

087-9223249

POSTA KODU: 21140

G.KORE

ILJIN CO.,LTD.

BONGAMGONGDAN 1-GİL, MASANHOEWON-GU 53 CHANGWONİ , GYEONG SANGNAM-DO,KOREA

055-296-1717

055-297-1190

POSTA KODU: 51341

İLETİŞİM FORMU

Aşağıdaki İletişim Formunda Bize Ulaşabilirsiniz.

İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İljin Elektronik tarafından hazırlanmıştır.

Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, e-mail, özgeçmiş bilgileriniz, telefon ve mesajınızı içeren kişisel verileriniz, iş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5 maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Birlik OSB, 7.Sok. No:4 Tuzla/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@iljin.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Hangi çözümün iş gereksinimlerinize uyduğundan emin değil misiniz?